20-10-2015, 05:10

BTW voor geleverde digitale diensten in de EU

Sinds 1 januari 2015 worden digitale diensten aan particulieren belast in het land waar de klant woont. Dat was vroeger niet zo: als je iets verkocht aan een Portugese particulier, volstand het om de Nederlandse BTW te verrekenen. In de nieuwe situatie moet je dus de Portugese BTW rekenen.

Leuker kan Plotter het niet maken, maar wel makkelijker.

Digitale diensten volgens de Belastingdienst

  • Electronische diensten
    Dit betreffen diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd. Denk dus aan zaken als hosting, software downloaden, online games en websites.
  • Telecommunicatiediensten
    Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst. Denk aan telefonie, sms, internettoegang en voicemail.
  • Radio- en televisieomroepdiensten
    Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

BTW-transacties uit Plotter halen

We hebben bij het opstarten van je administratie maar niet meteen alle 39 benodigde BTW-tarieven geactiveerd. Dat kunt  u doen bij Instellingen > Administaties > tabblad BTW. Hier vinkt u ‘actief’ aan bij alle BTW’s die als ‘digitale diensten’ zijn gemarkeerd:

plotter-btw-digitale-diensten

U kunt in uw catalogus (Verkoop > Producten) uw product aanvinken als digitale dienst is. Als u de digitale producten uit uw catalogus als digitaal hebt aangemerkt, kunt u gaan factureren. Uw BTW wordt dan automatisch geboekt op het juiste BTW-tarief, afhankelijk van het land waarin uw klant zich bevindt.

BTW aangifte doen

Wanneer u aangifte wilt, of liever, moet doen, gaat u naar Algemeen > Rapportage. Hier vindt u de rapportage “Digitale Goederen BTW”. In deze rapportage zijn alle transacties met de benodigde gegeven gezet, zodat u deze één op één over kunt nemen in uw BTW-aangifte bij de Belastingdienst.

Wilt u ook snel en nauwkeurig administreren?
Meld u dan nu aan, en probeer Plotter een maand gratis!