28-1-2016, 03:01

Uw WBSO administratie in 2016

Uw WBSO urenregistratie houdt u makkelijk bij met Plotter – wist u al lang, natuurlijk. De WBSO-regeling gaat in 2016 flink op de schop. We vertellen u graag meer over de veranderingen in de regels en hoe u die met Plotter zonder geploeter te lijf kunt gaan.

Op 22 december 2015 ging de Eerste Kamer akkoord met het nieuwe belastingplan. Een aantal hoogtepunten uit dit plan:

  • het percentage van de eerste schijf wordt 32%
  • het percentage van de eerste schijf voor starters wordt 40%
  • het percentage van de tweede schijf wordt 16%
  • de S&O-aftrek voor zelfstandigen wordt € 12.484
  • het budget voor de WBSO bedraagt € 1,1 miljard.

Naast deze globale getallen verandert ook de wijzer waarop werk als ‘speur- en onderzoekswerk’ wordt aangemerkt. Zo zal je als software-ontwikkelaar alleen de uren onder WBSO mogen boeken die daadwerkelijk geprogrammeerd worden. Voor de technische haalbaarheid of een technisch onderzoek kun je in 2016 geen WBSO meer aanvragen.

wbso-urenregistratie

RDA ∞ WBSO

de WBSO en de RDA, ‘s lands grootste stimuleringsregelingen voor innovatie, zijn met het nieuwe belastingplan samengevoegd. Samen heten ze gewoon weer WBSO. De RDA betrof een extra aftrek op de fiscale winst, terwijl de WBSO een korting betreft op de loonbelasting.

Vanaf 2016 zal het voordeel dat je met WBSO kunt behalen het totaal aan loonkosten betreffen voor werk dat onder Speur- en Onderzoekswerk mag worden gerekend, plús de overige kosten en uitgaven. Of, zoals boekhouders het liever zeggen: het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven.

WBSO urenregistratie in Plotter

In Plotter verandert niets in de urenregistratie. Als je bij Instellingen > Projecten de optie ‘Subsidie Registratie’ hebt ingeschakeld, kunt u net als altijd uw uren op een gewone wijze registreren, terwijl parellel de uren op een WBSO-project kunnen worden bijgeschreven.

Als u ook uitgaven en kosten wilt boeken op de WBSO, zult u ook een grootboek moeten aanmaken in de bowkhouding. Hierop kunt u deze uitgaven boeken. Het uitdraaien van een Rapportage Winst & Verlies of een Rapportage Balans, levert in combinatie met de uitdraai van uw WBSO Rapportage (voor de urenregistratie) uw WBSO-voordeel op.

Uw WBSO urenregistratie in orde brengen?
Meld u dan nu aan, en probeer Plotter een maand gratis!